aukcjeofert.pl

Aukcje elektroniczne

Popularną formą przyspieszania tradycyjnych negocjacji handlowych są aukcje elektroniczne. Ustawa „Prawo zamówień publicznych” zezwala na ich wykorzystanie w końcowym trybie zamówień. Aukcje elektroniczne, będące ostatnim etapem trybu przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, pozwalają licytować więcej niż jedno kryterium oceny oferty, na przykład okres gwarancji, czas dostaw, szybkość serwisu, czas realizacji robót, dostaw lub usług oraz najważniejsze - cenę.

Aukcje elektroniczne nie są jednak samodzielnym trybem udzielenia zamówienia publicznego, są czymś w rodzaju dogrywki przeprowadzanej na platformie elektronicznej po przeprowadzeniu oceny ofert w ramach klasycznej procedury udzielenia zamówienia. Aukcje elektroniczne mogą zostać przeprowadzone jedynie wówczas, gdy zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu oraz jeżeli zostały złożone co najmniej trzy oferty nie podlegające odrzuceniu.

Zasady działania

Procedura aukcji elektronicznej składa się z czterech etapów:

  • w pierwszym zapraszani do udziału w aukcji elektronicznej są wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu,
  • w drugim etapie zostaje otwarta aukcja elektroniczna, w terminie wskazanym w zaproszeniu,
  • w trzecim etapie dochodzi do zamknięcia aukcji oraz zawiadomienia uczestników o wynikach,
  • w czwartym etapie zawiera się umowę.

Aukcje elektroniczne to doskonały sposób dla wspierania procesów zakupowych oraz sprzedażowych w przedsiębiorstwie.

Jak oszczędzić więcej?
Zamów rozmowę z doradcą, oddzwonimy do Ciebie.
wypróbuj za darmo i zacznij oszczędzać
Newsletter

Subskrybuj newsletter o nowościach i zmianach na Platformie AukcjeOfert.pl

AukcjeOfert.pl mini logo

Platforma przetargowa AukcjeOfert.pl jest własnością firmy e-direct Sp. z o.o. i pozwala przeprowadzać przetargi, aukcje i licytacje elektroniczne. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.