aukcjeofert.pl

Licytacje elektroniczne

Elektroniczna platforma przetargowa (np. AukcjeOfert.pl) potrafi również przeprowadzać licytacje elektroniczne, czyli samodzielny tryb przeprowadzenia zamówienia publicznego, w którym Oferenci składają kolejne, coraz korzystniejsze oferty dostawy towarów lub usług. Obowiązuje tutaj zasada określana, jako „aukcja odwrotna”, czyli zwycięża oferta najtańsza, która spełnia wszystkie warunki określone w zamówieniu.

Warto zaznaczyć, iż licytacje elektroniczne wymagają, aby przedmiotem zamówienia były dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych (ograniczona też jest maksymalna wartość szacunkowa zamówienia, która jest uzależniona jest od rodzaju zamawiającego podmiotu).

Ważnym jest również to, że jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.

Procedura organizowania licytacji elektronicznych

Kolejne kroki postępowania:

  • zamieszczenie ogłoszenia zawierającego warunki udziału w postępowaniu (specyfikacja warunków zamówienia),
  • składanie przez Wykonawców wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oraz ocena wniosków przez Zamawiającego,
  • do udziału w licytacji zapraszani są jedynie Wykonawcy spełniający warunki zamówienia,
  • Oferenci licytują „w dół” (aukcja odwrotna) cenę za realizację zamówienia – tym cechują się licytacje elektroniczne,
  • na koniec licytacja jest zamykana, ogłaszany jest zwycięzca. z którym jest zawierana następnie umowa.

Licytacje elektroniczne to narzędzie, które w elastyczny sposób pozwala na realizację zamówienia w najbardziej korzystnej cenie. Jeśli chcesz skorzystać z tego typu narzędzia, to platforma przetargowa Aukcje Ofert jest dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem.

Jak oszczędzić więcej?
Zamów rozmowę z doradcą, oddzwonimy do Ciebie.
wypróbuj za darmo i zacznij oszczędzać
Newsletter

Subskrybuj newsletter o nowościach i zmianach na Platformie AukcjeOfert.pl

AukcjeOfert.pl mini logo

Platforma przetargowa AukcjeOfert.pl jest własnością firmy e-direct Sp. z o.o. i pozwala przeprowadzać przetargi, aukcje i licytacje elektroniczne. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.